Προστασία φυτών από τους παγετούς - Τρόποι και μέσα παγετοπροστασίας καρποφόρων δέντρων και θάμνων.


Πώς οι συνθήκες που επικρατούν στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους ενός οπωρώνα επηρεάζουν τις πιθανότητες παγετοπληξίας των δένδρων;Παρουσιάζονται όλοι οι τρόποι και τα μέσα αντιμετώπισης-περιορισμού των ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν οι παγετοί (θερμοκρασίες υπό το μηδέν) στα φυτά, με έμφαση στα καρποφόρα δέντρα. Τα περισσότερα από τα μέτρα προστασίας είναι προληπτικά (παθητικά), που λαμβάνονται δηλαδή από τη σύσταση-εγκατάσταση μιας δενδροκομικής εκμετάλλευσης μέχρι και μία ή δύο ημέρες πριν από έναν αναμενόμενο-προβλεπόμενο παγετό. Ορισμένα, ωστόσο, άμεσα (ενεργητικά) μέτρα αφορούν στην ενεργοποίηση προεγκατεστημένων συστημάτων (κατάλληλου συστήματος άρδευσης, ανεμομίκτη κτλ.) κατά τις ώρες που προηγούνται της έλευσης του παγετού αλλά και κατά τη διάρκεια που συμβαίνει ο παγετός.

Περισσότερα παρακάτω ... αλλά και στο βίντεο που ακολουθεί:


Τρόποι και μέσα προστασίας φυτών από τους παγετούς


Επιλογή κατάλληλου είδους, ποικιλίας και υποκειμένου (σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής).

 • Αποφυγή φύτευσης ευαίσθητων στον παγετό φυτικών ειδών σε παγετόπληκτες περιοχές.
 • Επιλογή και φύτευση φυτικών ειδών που αντέχουν σε  πιο χαμηλές θερμοκρασίες από αυτές που ιστορικά (σε βάθος τουλάχιστον δεκαετίας) έχουν καταγραφεί στην περιοχή ενδιαφέροντός μας.
 Επιλογή κατάλληλου είδους, ποικιλίας και υποκειμένου (σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής).


Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης του οπωρώνα.
 • Σε επικλινείς εκτάσεις που καταλήγουν σε πεδιάδα, με αδυναμία διαφυγής των ψυχρών αέριων μαζών, οι ευαίσθητες καλλιέργειες πρέπει να εγκαθίσταται στις πλαγιές και η κατεύθυνση των γραμμών φύτευσης να είναι τέτοια που να διευκολύνει την κίνηση και τη διαφυγή του αέρα προς την κοιλάδα (δηλ. οι γραμμές φύτευσης πρέπει να έχουν κατεύθυνση παράλληλη με αυτή του ανέμου που συνήθως δημιουργεί συνθήκες παγετού στην περιοχή).   
 Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας εγκατάστασης του οπωρώνα.

Αύξηση της απόστασης μεταξύ εδάφους και κόμης των δέντρων.
 • Υψηλόκορμα δέντρα (κατάλληλες ενέργειες κατά το κλάδεμα μόρφωσης των δέντρων ώστε το ύψος του κορμού τους να είναι ψηλό)
 • Περιορισμός της ανάπτυξης των καρποφόρων ποδιών (κόντεμά τους, κατά το κλάδεμα καρποφορίας, με τρόπο που να κρατούνται κατά το δυνατό μακριά από το έδαφος)
 Παγετοπροστασία - Προστασία από παγετό - Αύξηση της απόστασης μεταξύ εδάφους και κόμης των δέντρων.


Εγκατάσταση φυσικών ή τεχνητών ανεμοφρακτών.

Εξασφάλιση καλής φυσιολογικής κατάστασης των δένδρων.

Εξασφάλιση καλής φυτοϋγείας των δένδρων.

Αποφυγή κλαδέματος και υπερβολικών λιπάνσεων λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του έτους.
 

Αποφυγή κλαδέματος και υπερβολικών λιπάνσεων λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του έτους.


Αποφυγή πρώιμης φύτευσης νέων δενδρυλλίων σε παγετόπληκτες περιοχές.


Καταπολέμηση ζιζανίων την περίοδο που αναμένεται παγετός.

Ψεκασμοί με χρήση βιολογικών ή χημικών σκευασμάτων (π.χ. χαλκός) για τον περιορισμό των παγοποιητικών βακτηρίων ή/και ενίσχυση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των φυτικών ιστών στις χαμηλές θερμοκρασίες.

 

Αποφυγή πρώιμης φύτευσης νέων δενδρυλλίων σε παγετόπληκτες περιοχές.  Καταπολέμηση ζιζανίων την περίοδο που αναμένεται παγετός.  Ψεκασμοί με χρήση βιολογικών ή χημικών σκευασμάτων (π.χ. χαλκός)


Πώς οι συνθήκες που επικρατούν στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους ενός οπωρώνα επηρεάζουν τις πιθανότητες παγετοπληξίας των δένδρων;

Διαβάστε λεπτομέρειες στην εικόνα που ακολουθεί για το πώς οι επικρατούσες συνθήκες στην επιφάνεια ενός δενδροκομείου κατά τη στιγμή του παγετού μπορούν, τηρουμένων των αναλογιών και για της ίδιας έντασης και διάρκειας παγετό, να επηρεάσουν την έκταση των ζημιών στα δέντρα.


Πώς οι συνθήκες που επικρατούν στο επιφανειακό στρώμα του εδάφους ενός οπωρώνα επηρεάζουν τις πιθανότητες παγετοπληξίας των δένδρων;


Με άλλα λόγια, η ανθεκτικότητα των δέντρων στον παγετό επαυξάνεται αν το έδαφος είναι υγρό (αν, για παράδειγμα, την περίοδο που προηγείται του παγετού υπάρχουν καθόλου ή λίγες βροχοπτώσεις, καλό είναι να ποτίσουμε) και, επίσης, αν έχουμε φροντίσει την περίοδο των παγετών να απομακρύνουμε τα χόρτα (ζιζανιοκτονία, χορτοκοπή) ή τυχόν άλλη εδαφοκάλυψη!
 


Χρήση διαφόρων μονωτικών υλικών για την προφύλαξη του κορμού νεαρών δενδρυλλίων (κάλυψη κορμού – υποκείμενου και τμήματος εμβολίου).


Χρήση διαφόρων μονωτικών υλικών για την προφύλαξη του κορμού νεαρών δενδρυλλίων (κάλυψη κορμού – υποκείμενου και τμήματος εμβολίου).

 
Χρήση διαφόρων μονωτικών υλικών – αντιπαγετικά υφάσματα ή δίκτυα … για σκέπασμα-πλήρη κάλυψη της κόμης, κυρίως για νεαρά δενδρύλλια, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την φύτευσή τους.
 

Χρήση διαφόρων μονωτικών υλικών – αντιπαγετικά υφάσματα ή δίκτυα … για σκέπασμα-πλήρη κάλυψη της κόμης, κυρίως για νεαρά δενδρύλλια, κατά τα πρώτα χρόνια μετά την φύτευσή τους.


Καταιονισμός (εφαρμογή νερού μέσω εκτοξευτήρων - μπεκ).

 • Ενεργοποίηση λειτουργίας συστήματος υδρονέφωσης (πολύ λεπτός διαμερισμός νερού, καλό είναι να μη σχηματίζεται πάγος πάνω στα κλαδιά -  περιορισμός μηχανικών ζημιών (θραύσης κλάδων κτλ.).
 Ενεργοποίηση λειτουργίας συστήματος υδρονέφωσης (πολύ λεπτός διαμερισμός νερού, καλό είναι να μη σχηματίζεται πάγος πάνω στα κλαδιά - περιορισμός μηχανικών ζημιών (θραύσης κλάδων κτλ.).


Εγκατάσταση ανεμομικτών.

 • Οι ανεμομίκτες προστατεύουν από παγετούς ακτινοβολίας (όχι ψυχρών αέριων μαζών). Ένας ανεμομίκτης για κάθε 10-40 στρέμματα οπωρώνα, ανάλογα με την ισχύ του.

Οι ανεμομίκτες προστατεύουν από παγετούς ακτινοβολίας (όχι ψυχρών αέριων μαζών). Ένας ανεμομίκτης για κάθε 10-40 στρέμματα οπωρώνα, ανάλογα με την ισχύ του.Για ακόμη περισσότερη δενδροκομική γνώση και ενημέρωση, επισκεφτείτε και εγγραφείτε στο κανάλι του Pomology.gr στο YouTube πατώντας εδώ!

Ακολουθήστε το Pomology.gr στο Facebook και στις Ειδήσεις Google (Google News) για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλες τις νέες αναρτήσεις.


Μοιραστείτε άμεσα αυτή την ανάρτηση με τους φίλους σας, μέσω Email, Twitter, Facebook, Pinterest ή WhatsApp, χρησιμοποιώντας ένα από τα χαρακτηριστικά εικονίδια που ακολουθούν ...

Μπορεί να σας αρέσουν αυτές οι αναρτήσεις:

Αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ